برگذارى جشن ٣٧۵ سالگى باحضور شخصیتهاى مذهبى در مونتریال کاندا

شهرمونتریال کاندا شاهد برگذارى جشن ٣٧۵ سالگى این شهر را باحضور شخصیتهاى مذهبى برگذار نمود.
حجت الاسلام شیخ محمد ندیم طائى نماینده رسمى مرجعیت شیعه در این مراسم مشارکت نمود.
بیش از ٣ ملیون وپانصد هزار نفر زندگى مى کنند که  ١٠٪‏ از مجموع ساکنان آن شهر مسلمانان هستند.