انتقاد تند رئیس حزب توحید عربی لبنان از معاملات تسلیحاتی عربستان

«وئام وهاب» وزیرسابق و رئیس حزب توحید عربی لبنان در اظهاراتی از انعقاد معاملات تسلیحاتی  میلیارد دلاری عربستان و از توافق تسلیحاتی ۱۱۰ میلیارد دلاری بین عربستان و آمریکا به شدت انتقاد کرد.

به نقل از النشره، وهاب در تویتر نوشت: اگر عربستان میلیاردهای سلاح را هزینه گرسنگان عرب می کرد و در راستای توسعه جهان عربی گام برمی داشت، قطعا دل های میلیون ها عرب را به دست می آورد و نیازی به سلاح بی استفاده نداشت.

آمریکا و عربستان سعودی یک توافق تسلیحاتی ۱۱۰ میلیارد دلاری امضا کردند. این قرار داد همزمان با اولین سرفر رئیس جمهوری آمریکا به ریاض نهایی شد.