اسلام هراسی و تروریسم دو همزادند

«یوسف العثیمین» دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در اظهاراتی گفت: آمریکا میانجی صلح در خاورمیانه برای تسریع در روند پایان دادن به تروریسم تحت حمایت اسرائیل است.

العثیمین که در گفتگو بار روزنامه  «مکه» سخن می گفت، با اشاره به اینکه سازمان همکاری اسلامی در صدد گسترش همکاری با آمریکا برای بررسی ریشه های واقعی تروریسم است، اظهار کرد: آمریکا شریک مهمی برای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در تلاش جمعی آنها برای مبارزه با تروریسم است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه افزایش اسلام هراسی در غرب نه فقط تهدیدی برای مسلمانان است بلکه تهدیدی برای خود انها نیز می باشد، افزود: تشدید اسلام هراسی باعث می شود شهروندان مسلمان آن کشورها از حقوق اساسی خود محروم شوند. سازمان همکاری اسلامی تلاش می کند با آمریکا و سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی برای مقابله با پدیده اسلام هراسی و از طریق راهکارهای سیاسی و فرهنگی همکاری و هماهنگی کند.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی تصریح کرد: اسلام هراسی، تروریسم و تروریسم نیز اسلام هراسی را تغذیه می کتد. این دو، دو همزاد هستند که از رحم انزجار و نفرت خارج شده اند.

وی تاکید کرد: در تلاشیم قضیه فلسطین و تلاش های تحریک سصلح در خاورمیانه در صدر برنامه های نشست اسلامی آمریکایی در ریاض باشد. از آمریکا به عنوان میانجی صلح در خاورمیانه می خواهیم به نقش خود در پایان فوری تروریسم تحت حمایت اسرائیل عمل کند.