تلاش گروهی از شیعیان هندی در جلوگیری از ذبح گاو

گروهی از جوانان شیعۀ هند در شهر لکنو تلاش می کنند تا مانع کشتار و ذبح و مصرف گوشت گاو در این کشور شوند. آنان فعالیت خود را در نهاد غیردولتی «محافظان مسلمان گاو» ماه گذشته و با انتشار بیانیه ای آغاز کردند.

مسلمانان پس از هندوها بزرگترین اقلیت در این شهر محسوب می شوند و مهم‌ترین روحانیون شیعه هند نیز در این شهر زندگی می‌کنند.

فعالان نهاد «محافظان مسلمان گاو» امیدوارند با آموزش و آگاهی‌سازی هم‌کیشان خود را نسبت به پیامدهای ناشی از ذبح گاو در سطح کشور مطلع و آنها را مجاب کنند که به قوانین ایالتی احترام بگذارند و از مصرف گوشت گاو صرف نظر کنند تا یکی از عواملی که گاه به گاه به تنش‌های قومی و قتل منجر می‌شود، کم رنگ تر شود.

مصرف گوشت گاو توسط پیروان آیین های غیرهندو از جمله مسلمانان، هر از چند گاه در جامعه متنوع هند خصوصا در اجتماعات کوچکتر و در مناطقی که هندوها و مسلمانان در نزدیکی هم زندگی می کنند تنش می آفریند.

گاو در نزد هندوها مقدس است و کشتنش در چندین ایالت هندوستان ممنوع است.