خشم فلسطینی ها از تمسخر اُسرا به دست یک تولیدکننده پیتزا

پس از اینکه یک شرکت تولیدکننده پیتزا، اعتصاب غذای اسرای فلسطینی را به سخره گرفت، موجی از خشم و نفرت مردم فلسطین را فرا گرفته است.

به نقل از الجزیره شعبه اسراییلی Pizza Hut تصویری تمسخرآمیز از مروان برغوثی رهبر جنبش اعتصاب غذای اسرای فلسطینی منتشر کرده که وی را در حال غذا خوردن نشان می دهد. صهیونیست ها پیشتر برغوثی را به شکستن اعتصاب غذای خود متهم کرده بودند.

Pizza Hut که از این تصویرسازی بعنوان تبلیغات برای پیتزاهای خود استفاده کرده، در زیر آن نوشته برغوثی، تو که می خواهی اعتصاب غذای خود را بشکنی چرا با پیتزاهای ما این کار را نمی کنی!؟

این تصویرسازی موهن، باعث خشم و ناراحتی فلسطینی ها شده و آنها را بر آن داشته در شبکه های اجتماعی خواستار تحریم این پیتزافروشی شوند.

منبع انگلیسی : الجزیره شعبه اسراییلی