اجرای توافق آشتی در شهرک برزه در ریف دمشق

شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد: اجرای توافق آشتی در شهرک برزه در ریف دمشق برای خروج افراد مسلح به همراه خانواده هایشان آغاز شد.

این توافق شامل انتقال افراد مسلحی به همراه خانواده هایشان به استان ادلب و صدور حکم عفو برای افراد مسلحی است که قصد دارند در برزه باقی بمانند.

اجرای این توافق تا روز پنج شنبه ادامه خواهد داشت و امروز حدود چهل دستگاه خودرو، این شهرک را به طرف ادلب ترک خواهند کرد.