رژیم بحرین همچنان از برگزاری بزرگترین نماز جمعه این کشور ممانعت می کند

نیروهای امنیتی بحرین روز جمعه بار دیگر از برگزاری بزرگترین نماز جمعه این کشور در منطقه الدراز جلوگیری کردند.

به گزارش پایگاه خبری دیده بان شیعه به نقل از شبکه ماهواره ای المنار، همزمان با ممانعت از برگزاری نماز جمعه در منطقه الدراز مردم این منطقه و مناطق دیگر بحرین دست به تظاهرات زدند.

براساس این گزارش، تظاهرات کنندگان با در دست داشتن عکس های آیت الله شیخ عیسی قاسم، ابراز همبستگی خود را با رهبر معنوی شیعیان بحرین اعلام کردند.