یک سعودى مسؤول اعزام عناصر مسلح تونسى به سوریه است

لیلی الشتاوی نماینده پارلمان تونس در جلسه روز سه شنبه به روند اعزام تروریست‌ها به از تونس اشاره کرد و گفت: لیبی و ترکیه مانند پُلی برای عبور عناصرمسلح تونسی به سوریه به شمار می روند.

الشتاوی با اشاره به اینکه مفتی داعش یک فرد سعودی تبار است وهم اکنون آزادانه در تونس رفت و آمد دارد، کفت: این شخص افراد داوطلب را بر اعزام به سوریه آماده می کند.

این نماینده پارلمان افزود: عبدالحکیم بلحاج تبعه لیبی مسئول آموزش و تدارک برای اعزام عناصر مسلح تونسی به کانون های درگیری است.

خانم الشتاوى با بیان اینکه ۶۰ درصد این افراد به سوریه رفته اند،گفت:اعزام تروریست ها به مناطق پرتنش از سال ۲۰۱۲ آغاز شد.