نصب دوربین های امنیتی در مساجد کویت از بیم خطرات تروریستی

این تدابیر در شرایطی اتخاذ می شود که درحال حاضر نمازگزاران به هنگام ورود به بسیاری از مساجد مورد بازرسی بدنی قرار می گیرند و این قبیل تدابیر با هدف مقابله با هرگونه شائبه تروریستی انجام می شود.
به گفته محمد الجبری وزیر اوقاف کویت این طرح شامل نصب ۵ هزار دوربین پیشرفته امنیتی در مساجد کویت می شود تا از راه آن بتوان تمامی فعالیت ها و تردد نمازگزاران در مساجد را رصد کرد.
وی همچنین با اشاره به فعالیت مساجدی که به شکل کانکس بنا شده و به طور موقت و سیار مورد استفاده قرار می گیرند، گفت : نظارت بر تردد نمازگزاران و فعالیت این مساجد نیز تشدید شده است.
این درحالی است که وزارت اوقاف کویت که تدابیر سخت گیرانه ای را برای نظارت برعملکرد ائمه جمعه و جماعات مساجد طی یکسال اخیر درپیش گرفته، از برکناری و ممنوع المنبری ۲۴ تن از ائمه جماعات در این کشور خبر داده است.
وزارت اوقاف کویت به طور معمول با اعزام مستمر بازرسان وناظرانی به مساجد کویت، نظارت کاملی را بر فعالیت ائمه جمعه و جماعت و خطبه های آنها اعمال می کند و درصورت نقض قوانین و ضوابط تعیین شده برخورد شدیدی با آنها صورت می گیرد.
براساس بخشنامه صادره از سوی وزارت اوقاف کویت همچنین برگزاری هرگونه برنامه های فرهنگی و دینی از سوی ائمه جماعت مساجد در کویت بدون اخذ مجوز قبلی و هماهنگی لازم مطلقا ممنوع است.
دولت کویت همزمان طرحی را اجرا می کند که براساس آن اطلاع رسانی و آگاهی بخشی وسیعی میان مردم این کشور در زمینه مقابله با تروریسم و تفکرات و رویکرد های افراط گرایانه و تندرو صورت می گیرد و در راستای اجرای آن وزارتخانه های دفاع و اوقاف و همچنین نهادهای امنیتی و انتظامی اقدامات لازم را صورت می دهند.