تحصن در برابر منزل شیخ عیسی قاسم

تحصن مردمی در اعتراض به حکم لغو تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم در دادگاه رژیم آل خلیفه، در برابر منزل این روحانی سرشناس در منطقه الدراز واقع درغرب منامه همچنان ادامه دارد.

حاضران در محل برگزاری تحصن، با برپایی راهپیمایی شبانه، ضمن حمایت از آیت الله شیخ عیسی قاسم، سیاست های مقامات بحرینی علیه تحرکات مسالمت آمیز مخالفان را محکوم کردند.

شرکت کنندگان در این تحصن همچنین مراسم جشنی به مناسبت فرارسیدن ماه شعبان را جشن گرفتند.

محاکمه آیت الله عیسی قاسم در بحرین بارها به تاخیر افتاده است.