تداوم چالش رانندگی زنان در عربستان

صدور مجوز رانندگی برای زنان در کشور محافظه کار عربستان و کشوری که زنان در آن از کمترین حقوق برخوردارند، به چالشی اساسی و پایدار تبدیل شده است و مقامات این کشور همچنان در صدور چنین مجوزی به توافق نرسیده اند.

روزنامه عکاظ عربستان به نقل از منابع آگاه در مجلس مشورتی عربستان نوشت: کمیته امنیتی این شورا در بررسی های خود از گزارش وزارت کشور در زمینه تدوین پیشنهادی منسجم و ساختاری توافقی درخصوص صدور مجوز رانندگی برای زنان  شکست خورده است. پیشنهاد این کمیته که  از سوی برخی از نمایندگان ضعیف و بی فایده خوانده شده است، در جلسه مجمع مشورتی  که هفته گذشته با حضور رئیس مجلس و روسای کمیته ها برگزار شد، مورد موافقت قرار نگرفت.

عکاظ در ادامه به نقل از این منابع همچنین نوشت: با این وجود شماری از اعضای مجلس مشورتی عربستان در صددند تا در جلسه آتی این شورا  که قرار است  ۹ می/ ۱۹ اردیبهشت سال جاری و در جلسه گزارش سالانه وزارت کشور برگزار شود،  پیشنهادهای اضافی درباره فراهم آوردن امکان رانندگی زنان مطرح کنند.

پیشنهاد بررسی مساله رانندگی زنان در عربستان به چالشی بزرگ در این کشور تبدیل شده و این موضوع بارها از سوی مجلس مشورتی این کشور رد شده است.