تغییر سن قانونی ازدواج از شانزده سال به هجده سال

این فتوا بعد از کنگره سه روزه رهبران مذهبی و روحانیان زن مسلمان در شهرسیربون استان جاوه صادر شد.

زنان روحانی هم چنین خواستار تغییر سن قانونی ازدواج از شانزده سال به هجده سال شدند.

اندونزی که اکثر جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند بالاترین میزان ازدواج کودکان را دارد.

بنا به گزارش یونیسف از هرچهار زن در اندونزی یکی قبل از هجده سالگی ازدواج می‌کند.

این اولین کنگره بزرگ روحانیون زن مسلمان است که علاوه بر اندونزی از کشورهایی مثل عربستان و پاکستان هم نمایندگانی در آن حضور دارند.

زنان مسلمان در فتوای خود ازدواج کودکان را مضر خواندند و خواستار ممنوعیت آن شدند.

در اندونزی معمولا فتواها را شورای علما، بالاترین نهاد اسلامی این کشور صادر می‌کند که تقریبا تمام اعضای آن مرد هستند.

نینیک رهایا سازمان دهنده این کنگره به رویترز گفت: “زنان روحانی از مسائل زنان و موانعی که با آن مواجه هستند بخوبی آگاهند و می‌توانند بدون آن که منتظر دولت بمانند خود راسا اقدام کنند.”

روحانیون زن مسلمان اندونزی می‌گویند که براساس آمار و مطالعات اخیر، اکثر کودکان بعد از ازدواج قادر به ادامه تحصیل نیستند و ازدواج بیش از نیمی از کودکان به طلاق می‌انجامد.