رژیم آل سعود برای ساکت کردن شهروندان خود متوسل به رشوه شد

رژیم آل سعود که در طول سال گذشته و با افزایش هزینه های این کشور در اثر حمله بی رحمانه به یمن، سیاست ریاضت اقتصادی را در دستور کار خود قرار و اکنون با افزایش اعتراضات مردمی، مقامات این رژیم مجبور برای فرونشاندن خشم شهروندان خود به پرداخت رشوه به آنان متوسّل شده اند.

سال گذشته، پائین آمدن قسمت جهانی نفت از سویی و از سوی دیگر هزینه ها هنگفت حمله وحشیانه رژیم آل سعود و هم‌پیمانانش به یمن، مقامات ریاض مجبور به اتخاذ سیاست های اقتصاد ریاضتی شدند.

در این راستا و برای نخستین بار، حقوق کارمندان دولت و کارگران که بیش از دو سوم مردم این کشور را دربرمی‌گیرد، با کاهش ۲۰ درصدی مواجه شد.

در طول یک سال گذشته، ناراضایتی های مردمی از مقامات این رژیم رو به فزونی گذاشت و کمپین هاییدر فضای مجازی بر علیه رژیم آل سعود و «ملک سلمان» پادشاه این کشور تشکیل شد.

همچنین برخی فعالان فضای مجازی در این کشور، مردم را دعوت به برپایی تظاهرات کردند و در آخرین از این نمونه، روز ۲۱ ماه آپریل (روز جمعه گذشته) برای برپایی تظارهاتی همگانی در چند شهر این کشور مشخص گردید.

مقامات آل سعود نیز برای مقابله با این اقدام خودجوش، نیروهای خود را در خیابان های ریاض مستقر کردند، اگرچه هیچ تظاهراتی در آن روز برگزار نگردید.

ولی همین امر باعث شد، ترس بر بدنه این رژیم مستولی شود و برای مقابله با این موج گسترده نارضایتی ها، پادشاه این کشور حکمی را صادر و طی آن دستور افزایش حقوق کارگران و کارمندان، و نیز برخی امتیازات و حقوق فوق العاده برای آنان را صادر کرد.

گفتنی است در همین راستا، رژیم آل سعود در ماه جاری حقوق سربازانی را که در جنگ یمن شرکت کرده اند را، دوبرابر کرده است تا آنان را برای حضور در این جبهه نابرابر و وحشیانه ترغیب بیشتری نماید.