مرور برچسب

گزارش

تایمز: ۲۰۱۸ سالی پرمخاطره خواهد بود

تنش های جغرافیای سیاسی(ژئوپلیتیک) در منطقه شبه جزیره کره و حملات سایبری قریب الوقوع، تصمیمات ترامپ و مسایل خاورمیانه، سال ۲۰۱۸ را به سالی پرمخاطره تبدیل می کنند.

گزارش عفو بین الملل از یک سال سرکوب وحشیانه در بحرین

سازمان عفو بین الملل گزارش مفصلی درباره اوضاع حقوق بشر در بحرین منتشر کرد و در آن به موارد بسیار زیاد نقض حقوق بشر در بحرین توسط نظام آل خلیفه اشاره کرد. این گزارش با عنوان "کسی نمی تواند از شما حمایت کند" در ۴۸ صفحه منتشر شد.