مرور برچسب

کویت

منطقه در تهدید داعش

معاون وزارت خارجه کویت، گروهک تروریستی داعش را تهدیدی برای کشورش و همه منطقه خواند و گفت که همه کشورهای منطقه برای مقابله با این خطر واقعی هماهنگ باشند