بازگشت۳۵۰ هزار آواره عراقی به استان دیالی

معاون کمسیون بازگشت آواراگان دیالی از بازگشت ۳۵۰ هزار آواره به منازل خود به روستاهای ناحیه “جباره” در شمال شرق این استان خبر داد.

علی السعدی افزود: بازگشت آوارگان به منازل خود در این استان با هماهنگی مسئولان صورت گرفت.

در ماه های اخیر هزاران نفر از آوارگان عراقی به منازل خود در استان دیالی بازگشته اند.

گفتنی است پس از اینکه نیروهای مردمی و ارتش عراق، تروریست های تکفیری ـ صهیونیستی داعش را از شهرهای اشغال شده بیرون راندند، آوارگان عراقی به مرور زمان به خانه های خود باز می گردند.