بسیج مدارس قرآن الجزایر در مقابله با خطرات اینترنت

محمد عیسی، وزیر امور دینی و اوقاف الجزایر طی نشستی با موضوع ایمن‌کردن کودکان در برابر خطرات اینترنت بر ضرورت بسیج مساجد، مدارس قرآنی و مراکز فرهنگی اسلامی و مؤسسات آموزشی در کمپین‌های آگاهی‌بخشی حمایت از کودکان در برابر این خطرات تأکید کرد.

وی همچنین گفت: نشست دوره‌ای امامان مساجد با مدیران امور دینی استان‌های مختلف الجزایر در ماه آینده به موضوع حمایت از کودکان در برابر خطرات اینترنت اختصاص خواهد یافت.

غنیه الدالیه، وزیر همبستگی ملی، خانواده و امور بانوان الجزایر نیز در این نشست از راه‌اندازی مسابقه‌ای با عنوان «جایزه ملی سال ۲۰۱۸» با موضوع بهترین اپلیکیشن سرگرم‌کننده و ایمن برای کودکان خبر داد.

وی افزود: این مسابقه کمک می‌کند که بهترین اپلیکیشن‌های سرگرم‌کننده و ایمن برای کودکان با افکار خلاقانه شهروندان الجزایری تولید شود و تشویق به تولید چنین اپلیکیشن‌هایی را در پی خواهد داشت