مبلغ کویتی به دلیل اهانت به شیعیان به ۵ سال حبس محکوم شد

دادگاهی در کویت «شیخ فؤاد الرفاعی» مبلغ کویتی را به دلیل اهانت به شیعیان به ۵ سال حبس محکوم کرد.

دادگاه کویتی همچنین مرکز اسلامی وابسته این مبلغ کویتی موسوم به «وذکّر» را نیز به دلیل فتنه انگیزی، ایجاد تفرقه و اهانت به شیعیان پلمپ کرد.

«العلی» وکیل کویتی در تویتر خود نوشت: دادگاه کیفری کویت، الرفاعی را در دادخواست ارائه شده در پرونده نقض قوانین وحدت ملی، فتنه انگیزی و اهانت به شیعیان مجرم شناخت.

این اولین بار نیست که علیه این مبلغ کویتی حکم صادر می شود وی پیش از این نیز به اتهام اهانت به همسایه خود به ۶ ماه حبس محکوم شده بود.