کاهش پوششی اخبار جوامع شیعه

بنابر تجزیه و تحلیل سازمان جهانی دیده‌بان حقوق شیعیان، در ماه گذشته میلادی پوشش اخبار جوامع شیعی کاهش یافته؛ که این مساله در کنار عدم امنیت فعالان شیعه، موجب عدم دسترسی کافی به اطلاعات در مورد نقض حقوق شیعیان در کشورهای مختلف جهان شده است.

مسلمانان شیعه این روزها در موطن خود نیز در رعب و وحشت زندگی می کنند و محروم از حقوق سیاسی و اجتماعی شده اند به طوریکه دستگیری فعالان و علمای شیعه مذهب در کشورهای حوزه خلیج فارس و همسایگان آنها افزایش یافته است.

به نظر می رسد که کاهش ناگهانی اخبار شیعیان و پوشش خبری خشونت هایی که علیه ایشان اتفاق می افتد، یک تبعیض سیستماتیک است که می بایست مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، وضعیت حقوق بشری شیعیان در بحرین نیز بهبود نیافته است.

در شرایطی که اکثر شیعیان در این کشور برای آزادی مبارزه می کنند، بازداشت ها، فشار، شکنجه و حمله پلیس هنوز ادامه دارد. در ماه نوامبر همچنین از سفر برخی از شیعیان بحرین به کربلای معلی برای شرکت در زیارت میلیونی اربعین ممانعت به عمل آمده است.

نیجریه از جمله کشورهایی است که رشد جامعه شیعیان در آن سرعت چشمگیری داشته و از این رو نیروهای دولتی در طی ماه محرم امسال مکررا به گردهمایی های شیعیان یورش بردند.

طی دوهفته زیارت اربعین حسینی نیز، بیش از ۴۰۰ شیعه الجزایری پس از بازگشت از عراق در فرودگاه کشور خود مورد تفتیش شدید و رفتارهای تبعیض آمیز از سوی نیروهای امنیتی فرودگاه قرار گرفته و کتاب ها و اقلام مذهبی آنها ضبط گردیده است.

از آنجا که چنین رفتارهایی در الجزایر بی سابقه بوده، این مساله موجب نگرانی شدید نهادهای حامی حقوق بشر گردیده است.

همچنین در ماه نوامبر دست کم ۱۲ مورد انفجار بمب در خیابان های عراق مخابره شد که منجر به شهادت دستکم ۳۴ نفر و مصدومیت ۹۱ نفر گردیده است.

قابل توجه است، در ماه گذشته میلادی شیعیان در کشورهای پاکستان، هندوستان، عربستان، سوریه و مصر نیز مورد سوء قصد و آزار قرار گرفتند.

این در حالی است که خبرگزاری های بزرگ، خصوصا خبرگزاری های غربی بر اساس سیاست حکومت ها و برخی عناصر سودجو از انتشار این گونه اخبار اجتناب کرده و یا در انتشار آنها اصل بی طرفی را رعایت نمی کنند.