گور دسته‌جمعی حاوی اجساد ده‌ها غیرنظامی در کرکوک

منابع عراقی از کشف یک گور دسته جمعی حاوی اجساد ده ها غیر نظامی کشته شده در دوره های مختلف در شمال این کشور خبر دادند.

یک منبع محلی در استان کرکوک در شمال این کشور اعلام کرد که نیروهای امنیتی یک گور دسته جمعی حاوی اجساد ده ها غیر نظامی را در جنوب غرب این استان نفت خیز و مورد مناقشه را کشف کردند.

بر اساس این گزارش، منبع مذکور در این باره تاکید کرد که اطلاعات و تحقیقات انجام شده، کشف گور مذکور را در پی داشته که حاوی اجساد ده ها غیر نظامی ربوده شده و به قتل رسیده در دروه های گذشته در جاده «الحولی» در بخش «لیلان» واقع در جنوب شرق استان کرکوک می باشد.

به گفته منبع مذکور، یک کمیته دولتی از کرکوک و نهادهای حقوق بشر از این گور دسته جمعی بزرگ بازدید خواهند کرد و پس از بررسی رسمی آن نیز جزئیات بیشتر در این باره اعلام خواهد شد.