پیشنهاد سازمان جهانی نفی خشونت به پاپ واتیکان برای حل بحران اقلیت مسلمان در میانمار

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور بیانیه ای برای کمک و امدادرسانی به مسلمانان میانمار که مورد تعرض و نقض حقوق بشر قرار دارند، سه پیشنهاد به پاپ واتیکان عرضه کرد. بنابر تحرکات و تلاش پاپ برای جلوگیری از نسل کشی که مردم میانمار هدف آن قرار گرفته اند، این سازمان به منظور یاری رساندن به مسلمانان، پیشنهادهایی ارائه کرده است. متن بیانیه ی سازمان به شرح زیر است:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
 
عالی جناب، پاپ واتیکان!
توجه شما به رنج و درد اقلیت مسلمان روهینگایی ساکن جمهوری میانمار که بارها ضمن گفتار و بیانات شما در مناسبت هایی مطرح شده است، مورد قدردانی مسلمانان جهان و همچنین سازمان های حقوق بشری که به امور بشر، و به ویژه حقوق اقلیت ها توجه دارند و اهتمام می ورزند، می باشد.

به منظور ارائه ی طرحی حقیقی و راهگشا برای این اقلیت که از سال ها و روزگاران دور از وضعیت خود در رنج و محنت به سر می برند و برای شفاف سازی این توجهات، در آستانه ی سفر عالی جناب به کشور میانمار پیشنهادهایی برای حل دائمیِ بحران انسانی در این کشور ارائه می دهیم.

امیدواریم پیشنهادهای سازمان جهانی نفی خشونت را با دیگر ایده ها به این کشور ببرید، امید که در این زمینه موفقیت کامل و همه جانبه حاصل شود.

ـ پیشنهاد نخست ما فعالیت برای حمایت ساکنان مسلمان آن سامان و متوقف کردن کشتار و شکنجه و نسل کشی و مرگ به وسیله ی وحشت آفرینی و گرسنگی است. برای این هدف باید منطقه ای امن و حمایت شده برای مسلمانان در نظر گرفته شود و بدین منظور منطقه ی «راخین» در جمهوری میانمار و مناطق جغرافیایی مجاور آن در جمهوری بنگلادش، جایی مناسب برای این طرح است.

ـ طرح دوم هماهنگی با مسئولان رسمیِ دولت میانمار برای رساندن هرچه سریع تر کمک های غذایی، پزشکی و انسان دوستانه به مناطق مصیبت زده است. به همین منظور باید همکاری و حمایت های کشورها و سازمان های حقوق بشری را برای ارائه ی خدمات فوری فراهم کرد.

ـ سومین پیشنهاد این است که سازمان ملل متحد باید مسئولیت همه جانبه ی امنیتی، اقتصادی، معیشتی و… مسلمانان روهینگایی را بر عهده بگیرد، باشد که این اقلیت که در بیان سازمان ملل متحد ستمدیده ترین اقلیت جهان است، احساس کند از حمایت جامعه ی جهانی برخوردار است. این اقدام باید از طریق پیش گرفتن برنامه و اندیشه ی جدی و ریشه ای و راهکاری برای حلّ واقعی و همه جانبه ی بحران حاکم بر این طبقه اجرا شود.