اسلام‌ هراسی و خصومت علیه مسلمانان سوئیس

کمیسیون فدرال مبارزه با نژادپرستی روز گذشته طی همایشی در دانشگاه فریبورگ اعلام کرد نژادپرستی، تبعیض و خصومت علیه مسلمانان در سوئیس در حال افزایش است.

در همایشی که توسط دانشگاه فریبورگ در سوئیس برگزار شده بود، محققان دینی دانشگاه «لوسرن» و «مرکز اسلامی و اجتماعی سوئیس» در رابطه با نتایج اخیر مطالعات در خصوص دیدگاه مردم نسبت به مسلمانان به بحث و گفتگو پرداخته و نسبت به خصومت‌های رو به افزایش در رابطه با جامعه اسلامی ابراز نگرانی کردند.

برگزارکنندگان همایش، اسلام‌هراسی در سوئیس را نتیجه مستقیم تبلیغات سیاستمداران و پوشش‌های یک جانبه خبری مطبوعات و رسانه‌های غربی در خصوص اسلام دانستند که منفی‌نگری‌های پیرامون اسلام را بزرگنمایی می‌سازند.

برگزارکنندگان همایش همچنین از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز به سبب ترویج تبلیغات ضداسلامی، تبعیض آمیز و نژادپرستانه علیه جامعه اسلامی انتقاد کرده و فضای مجازی را به دلیل ایجاد سوءظن علیه مسلمانان و به انزوا کشاندن اجتماعات آن‌ها به ویژه در غرب مقصر دانستند.

مارتینه برونشویگ رئیس کمیسیون مبارزه با نژادپرستی در مصاحبه با خبرنگاران گفت: اسلام‌هراسی با بزرگنمایی واقعیت‌های تلخی رخ می‌دهند که در حقیقت هیچ ارتباطی به خود مسلمانان نداشته و برگرفته از حوادث بین‌المللی هستند.

برونشویگ افزود: هرچند دستورالعمل معجزه‌آمیزی برای جنگ علیه اسلام‌هراسی و خشونت‌های فزاینده علیه مسلمانان نداریم، معتقدم هم اکنون قدم در مسیر درست گذاشته شده و حداقل ایجاد «مرکز اسلامی و اجتماعی سوئیس» در سال ۲۰۱۵ ، یک بنیاد آموزشی-تحقیقی به هدف تشویق بحث‌های اسلامی در جامعه سوئد، از قدم‌های درست برداشته شده است.

آلاین برست، وزیر مدیریت داخلی کمیسیون ضدنژادپرستی نیز در خصوص برابر سازی اسلام با تروریسم و مسئول دانستن اسلام و مسلمانان در برابر اقدامات عده‌ای افراط‌گرا که به نام اسلام دست به خشونت می‌زنند، هشدار داد.