شکنجه در مصر به موضوعی عادی تبدیل شده است

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که به شکنجه در مراکز امنیتی و زندان‌های مصر اختصاص دارد اعلام کرده از سال ۲۰۱۳ که کودتا در مصر رخ داده، این کشور به قوانین و مقررات بین‌المللی در حوزه حقوق زندانیان توجهی نکرده چرا که دستگیری‌ و ناپدید شدن افراد بدون اطلاع قبلی و نیز شکنجه در زندان‌های این کشور به موضوعی عادی بدل شده است.