مهاجران مسلمان در کلیساهای آلمان مسیحی می‌شوند

یک روزنامه آمریکایی ادعا کرد: پس از میزبانی و اسکان مهاجران عراقی و سوری در کلیساهای آلمان، اغلب آنان دین خود را تغییر داده و مسیحی می شوند.

«واشنگتن پست» ادامه داد: زمانی که آلمان در سال ۲۰۱۵ درهای خود را به روی مهاجران باز کرد کلیساها و سازمان های تابع آن، نقش مهمی در پناه دادن آوارگان داشتند و بدون ارتباط دادن مقوله دین به کمک های انسانی، به آنان کمک می کردند. مخصوصا سازمان هایی که کمک های دولتی دریافت می کنند.

این روزنامه اضافه کرد: پس از سه سال از ورود مهاجران به آلمان، برخی کلیساها به شکل گسترده و فعال تری از پناهجویان حمایت کرده و حتی از آوارگانی که تقاضای آنان رد می شود از راه حقوقی پیگیری می کنند تا پلیس آلمان آنان را اخراج نکند.

واشنگتن پست مدعی شد: بیشتر افرادی که در پناهندگی از حمایت کلیساها بهره مند می شوند مسیحی می شود و تغییر دین مهاجران باعث اعتراضاتی از سوی گروه های اسلامی شده و همچنین شک و تردید مقامات آلمانی را برانگیخته است.