بازگشت ۴۰۰ مهاجر به اطراف حلب

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پس از شکست گروه تروریستی داعش، بیشتر از ۴۰۰ آواره به منازل خود در اطراف حلب برگشتند.

راشاتودی نوشت: برگشت مهاجران پس از آن صورت گرفت که نیروهای مسلح کرد بر اطراف حلب مسلط شدند.

وزارت دفاع روسیه خاطرنشان کرد: بازگشت شهروندان به خانه های خود در مناطق مختلف استان حلب که قبلا تحت کنترل یگانهای کرد بود، اکنون بخاطر توافق های صورت گرفته از طریق میانجی گری مرکز آشتی روسیه، امکان پذیرشده است.