مرور برچسب

مصر

سازمان جهانی نفی خشونت جنایت تروریستی بر ضد کودکان مصر را محکوم کرد

در پی اقدام مرگبار تروریستی که در مصر بر ضد کودکان صورت گرفت و جان تعداد زیادی از کودکان و سالخوردگان را گرفت، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» در محکوم کردن این اقدام بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد

لغو تدریس دروس دینی در کشور مصر

این کتاب که قرار است در مدارس مصر تدریس شود از سوی وزیر آموزش و پرورش، وزارت اوقاف، و شیخ الازهر و همچنین پاپ «تواضروس» و چندین متخصص دیگر در این زمینه به تایید رسیده است؛ ولی درباره محتوی این کتاب توضیح توضیحی ارائه نکرد.