مرور برچسب

سازمان_ملل

امتها بازیچه هستند !

كتابى است بانام عربى (لعبة الامم) نوشته مايلزكوبلاند جاسوس امريكائى كه باهمكارى با برخى زمامداران انقلابى خاورميانه، مانند جمال عبد الناصر، امتهائى را به بازى گرفته وسياست ستيزجويانه امريكا در منطقه را باروش انقلابى وعكسى به اجرا گذاردند.

واژه حقوق انسان

درسازمان ملل در ژنو ساختمانى مخصوص براى حقوق انسان در نظر گرفته شده كه بشكل دائرى وباحظور دولتها، سازمانهاى حقوقى حق حرف زدن ومتينگ گذاردن دارند، همه خيال مى كنند اين ساختمان جهت محاكمه دولتها ست، درحاليكه حقيقتا براى بازى باعواطف واحساسات…

شیعیان مظلوم بحرین

دربعضى خبرهاى ناگفته امده بود كه ماه گذشته شيخ محمد تقى ذاكرى به نمايندگى از بنياد جهانى ايت الله العظمى شيرازي به ديدار عبد الحميد دشتى نماينده